top of page

Můj životní příběh..aneb rehabilitace si mne našla..

Výběr z absolvovaných certifikovaných kurzů
 • Nové fyzioterapeutické postupy u dg. Sclerosis multiplex, NCO NZO, Brno

 • Diagnostika a léčba funkčních poruch pohybového aparátu, NCO NZO, Brno

 • Metoda McKenzie v kontextu centrované postury, Praha

 • Dýchání v kontextu centrované postury, Praha

 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, NCO NZO, Brno

 • Význam opěrné funkce horní končetiny v terapii ramenního kloubu, Čápová, Brno

 • Funkční manuální medicína Tichý, Brno

 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku, RL Corpus, Internationale Vojta Gesselschaft e.V, Olomouc

 • BLS American Heart Association, Jeddah, The Kingdom of Saudi Arabia

 • Manuální lymfodrenáž, Praha

 • ...

 

Dobrovolná činnost

 

Jsme o 15 let dále..

V době mého studia oboru fyzioterapie bylo k dispozici jen velmi omezené množství odborné literatury. Aktuální odborná literatura postihovala především práci rehabilitační sestry, přičemž celý obor byl na přerodu z odborné střední školy na formu bakalářského vysokoškolského studia. Mezi jednotlivými fakultami v zemi panovala velká rivalita v náhledu na rehabilitaci a výklad pojmu rehabilitace se jen velmi pomalu dostával z pout „cvičitelek“ a léčebného tělocviku. Z pohledu lékařského stavu byla rehabilitace stále jen naprosto podružný vědní obor, jehož odbornou výuku akademici brali jako pouhý vedlejší produkt, v té době nutného rozšiřování fakultních oborů.

 

Proto jsem opravdu vděčný, že mi osud poslal do cesty několik osvícených odborníků, kteří dokázali dohlédnout budoucí význam kvalitního vzdělání fyzioterapeutů, jejich začlenění do mezioborových týmů a připuštění faktu, že fyzioterapeut má mít dostatečnou odbornou erudici, aby mohl svým názorem být lékaři odpovídajícím partnerem a převzal tímto řadu jeho kompetencí, včetně odborného rozhodování, jak má být rehabilitační léčba nastavena a vedena.  

 

Tito lidé mne nasměrovali k vnímání fyzioterapie jako oboru, který dokáže účinně a zejména nefarmakologicky zasáhnout do řady tělesných funkcí. Tedy za podmínky, že je terapeut schopen tyto souvislosti vnímat. Pohyb, jako sjednocující aspekt lidského projevu, není možný bez odpovídající koordinace a funkce všech tělesných systémů. A jen intenzivní studium na srovnatelné úrovni lékařskému vzdělání může umožnit pochopení těchto souvislostí.

 

Fyzioterapie proto pro mne dostala úplně jiný význam. Pochopil jsem, že fyzioterapie není o pouhém cvičení končetin a o tom, jak vytáhnout pacienta z nemocničního lůžka na procházku do okolní zahrady, ale že má vysoký potenciál dostat se blíže k podstatě řízení lidské hybnosti, než jakýkoliv jiný obor.  Tehdy si mne rehabilitace našla a již nepustila.

 

Studium nejdůležitější složky, tedy řídící funkce centrálního nervového systému, se nejlépe provádí na oddělení neurologie. Proto mé kroky mířily právě tam a při té příležitosti jsem se pustil do jednoho z nejobtížnějších onemocnění, Roztroušené sklerózy. Nedostatek informací a kvalitní studijní odborné literatury mne přirozeně zavedl do zahraniční. Předpokládal jsem, že fyzioterapie již má v Evropě své pevné místo, daleko pevnější než u nás.

 

Jsme o 15 let dále.. a nejen v české odborné veřejnosti stále většinově převládá náhled na fyzioterapeuta jako cvičitele, maséra či napravovače zad, který pouze plní preskripci lékaře.

 

Rád bych Vám nabídl k tomuto názoru alternativu = v podobě kvalitního a individuálního přístupu, se zcela cílenou fyzioterapeutickou léčbou. 

 

Vzdělání

 

Zahraniční stáže
 • 2005 Leonardo da Vinci program, Centre Hospitalier Universitaire, Dijon, Francie (www.chu-dijon.fr)

 • 2007 University College of Dublin (UCD), Dept. of Physiotherapy, Dublin, Irsko (www.ucd.ie)

 • 2009 Tohoku University of Sendai, Tohoku University Graduate, School of Medicine, Department of Internal Medicine and Rehabilitation Science, Sendai, Japonsko (www.tohoku.ac.jp)

 

Průběh zaměstnání
 • 2000    Lázně Priesnitz, Jeseník, CZ

 • 2003    Odborný léčebný ústav Jevíčko, Jevíčko, CZ

 • 2004 – 2006 Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, FN u sv. Anny v Brně, Brno, CZ

  • Lůžkové rehabilitační oddělení

 • 2006 – 2012 Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN u sv. Anny v Brně, Brno, CZ

  • Oddělení neurologická JIP, neurologická IMED, neurologické lůžkové oddělení

 • 2012 - 2013  Department of Rehabilitation, King AbdulAziz Medical City, National Guard Health Affairs, Jeddah, The Kingdom of Saudi Arabia

  • Male Surgical Ward, Business Ward, Medical Protocol Ward, Emergency, Burns

 • 2014 – 2015 Hotel & Spa Therme Laa, Vitality MED, Österreich

  • Wellness und Sport Physiotherapie

 • od 2015 ExpertFyzio 

  • ​provozovatel privátní fyzioterapie, CZ

 • od 2015 Physiotherapie in Grossebersdorf​

  • provozovatel privátní fyzioterapie, Rakousko​

 

Výuková činnost
 • 2004 – 2012 

 • Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Brno

 • Odborný asistent

  • praktická cvičení

  • klické stáže

  • odborné přednášky

  • vedení bakalářských a magisterských diplomových prací

  • vedení výzkumné činnosti v oblasti tělesné zátěže a funkce kardiovaskulárního systému /HRV, BRS, BPV) u onemocnění Roztroušená skleróza

 

bottom of page